Turtlee Organics Hikayesi / STORY OF TURTLEE ORGANICS

Turtlee Organics Hikayesi / STORY OF TURTLEE ORGANICS

Kaplumbağa antik çağlardan beri kutsal bir figür olmuştur. Dünyamızı ve kozmik düzeni temsil eder. Kabuğu gök kubbeyi, vücudu ise yeryüzünü simgeleyen kaplumbağanın her bir ayağının bir elementi temsil ettiğine ve dünyayı dengede tutan hayvan olduğuna inanılır.Tarih öncesi çağlardan beri genetiğini değiştirmeden kalabilen nadir hayvanlardandır. Kaplumbağaya sarılan yılan figürü hayat, yenilenme ve ölümsüzlüğü temsil eder. Eski Mısır ve antik yunandan beri sağlık sembolü olarak kullanılmıştır. Şifa bahşedici ve tedavi edici olduğuna inanılır. Kaplumbağanın içine yerleşmiş lotus çiçeği yaradılışın, yeniden doğuşun ve gücün sembolüdür. Güneş ise sağlık, neşe ve sürekliliği temsil eder. Turtlee Organics bu felsefenin ışığında denge, süreklilik ve sağlık dolu bir deneyim vaat eder.

ENG

The turtle has been a sacred figure since ancient times. It represents mother earth and cosmic order. While it's shell represents the firmament, it's body symbolizes the terrestrial globe. It is believed that each foot of the turtle represents an element and the turtle is the animal that keeps the world in balance. It is one of the rare animals that can remain without changing its genetics since prehistoric times. The snake figure embracing the turtle represents life, renewal, and immortality. It has been used as a health symbol since ancient Egypt and ancient Greece. It is believed to be healing and curative. The lotus flower placed inside the turtle is a symbol of creation, rebirth, and power. The sun represents health, joy, and continuity. In the light of this philosophy, Turtlee Organics promises an experience full of balance, continuity, and health.

Bloga dön